Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zoladkowaostra
Te żyły znów zawiązują się na supeł, nerwy plączą się jak bluszcz, kości grają razem wspólny rytm.
— Jakub Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacytaty cytaty
zoladkowaostra
Założyć rodzinę. Myślę, że łatwiej by mi przyszło założyć imperium.
— Emil Cioran
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viacytaty cytaty
zoladkowaostra
Nie odkładajcie na później piosenek, egzaminów, dentysty, a przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości'
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromojkomena ojkomena viacytaty cytaty
zoladkowaostra
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj
— charles bukowski
Reposted fromojkomena ojkomena viacytaty cytaty
zoladkowaostra
5179 a68d
Reposted fromirmelin irmelin viaRyanGosling RyanGosling
zoladkowaostra
6292 fa6a
Reposted fromfarba farba viaRyanGosling RyanGosling
zoladkowaostra
Drugim imieniem kobiety jest „poczucie winy”. Niezależnie od tego co robimy, zawsze wydaje nam się, że powinnyśmy być gdzie indziej.
— Madeleine Albright
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaKama Kama
zoladkowaostra
4133 4ecb 500
Reposted bymakemewannadie makemewannadie
zoladkowaostra
9211 ed76
Joey & Chandler
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasilence24 silence24
zoladkowaostra
1264 053c
Reposted fromsmolislaw smolislaw viaowieczkini owieczkini
zoladkowaostra
Niekochany nie zdradza.
— Marcin Świetlicki, Casablanca
Reposted fromzoozia zoozia viasilence24 silence24
zoladkowaostra

Reposted fromtwice twice viapeople-error people-error
zoladkowaostra
4740 7dc2 500
Reposted fromsummerwine summerwine viaowieczkini owieczkini
6763 fe12
Reposted fromtheolicious theolicious viaSayid Sayid
zoladkowaostra
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaSayid Sayid
zoladkowaostra
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viatoc toc
zoladkowaostra
Musze pogodzić się z tym, że są kobiety ode mnie lepsze. Nigdy nie będę miała pięknych włosów, a białą bluzkę zawsze poplamię. Taka już jestem.
— Sex in the City
Reposted frombiszkoptowyluk biszkoptowyluk viasratytaty sratytaty
zoladkowaostra
3392 cd21 500
Australio proszę, cokolwiek, proszę 
Reposted fromwendymmm wendymmm vialiars liars
zoladkowaostra
 Nie lubię siebie sam, za dobrze siebie znam.

— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viatristezza tristezza
zoladkowaostra
Reposted fromtwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl